...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริิมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริิมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 14- 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขามเตี้ยน้อย ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนชมพู ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น