...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าย้อมคราม

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าย้อมคราม ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2562
 ณ บ้านหนองผักตบ  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น