...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564 ...

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชน

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชน วันที่ 26 เมษายน 2562   ณ บ้านเจริญศิลป์ ตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม