...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำแหนมหมู

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำแหนมหมู ระหว่างวันที่ 20 - 31 มกราคม 2563 ณ บ้านนาล้อม หมู่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ บ้านหนองแสง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9