...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 1/2562

 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ กศน.อำเภอดพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โดยมี นายำรุง ศรีลาชัย นายอำเภอโพนสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู กศน. และนักศึกษาเข้าร่วม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น