...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรการทอผ้าย้อมครามลายมุก

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรการทอผ้าย้อมครามลายมุก ระหว่างวันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แหล่งเรียนรู้การทอผ้าย้อมคราม หมู่ 4 บ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม ระหว่างวันที่ 3 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดโพนสว่าง บ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม วิทยากร โดย นายเวชพันธ์ พิมพ์สิน ปลัด อบต.นาหัวบ่อ

ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศิริวัฒน์ฟาร์ม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเพาะเห็ดขอนขาว

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเพาะเห็ดขอนขาว ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 ณ บ้านหนองผักตบ หมู่ 9 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำแหนมหมู

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำแหนมหมู ระหว่างวันที่ 20 - 31 มกราคม 2563 ณ บ้านนาล้อม หมู่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ บ้านหนองแสง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9