...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น