...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทย


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทย ณ บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น