...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 080-4045880...------------------------------------------------------------------------------------------------------...กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ...

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศิริวัฒน์ฟาร์ม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9
%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-1748784588499003/photos/?tab=album&album_id=3110261049018010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น